Vi har ett grundutbud på utbildningar där vi har färdiga koncept att jobba med. Det är inte alltid grundutbudet är det enda som behövs, eller räcker till. Utbildningsbehoven är olika inom industrin.

Därför är en dialog med företaget viktigt. Tillsammans kommer vi fram till hur utbildningen ska läggas upp, och vad den ska innehålla.

Grundutbudet på utbildningar är:

  • Truckförarutbildning, A+B
  • Kranförar(travers) utbildning och säkra lyft.
  • Mobila arbetsplattformar, saxlift, skylift.
  • Heta arbeten
  • Grundläggande ritningsläsning
  • Mätverktyg, avläsning och handhavande
  • Grundläggande ISO-porogrammering
  • Grundläggande Hydraulik, uppbyggnad, arbetssätt och felsökning