Just nu pågår Clockworks traineeprogram på plats hos olika industriföretag i södra Dalarna. Det är en del i det projekt som under våren beviljades ekonomiskt stöd från Tillväxtverket, för att förenkla vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Totalt sysselsätter projektet 20 kandidater.

I maj månad startade projektet Industrimatchning Södra Dalarna. Det är en gemensam satsning som Clockwork gör tillsammans med Arbetsförmedlingen och lokala industriföretag i regionen. Utgångspunkten är att det råder högkonjunktur hos många av företagen, samtidigt som det är svårt för både företagen och Clockwork att hitta kvalificerad yrkeskompetens. I Arbetsförmedlingens kandidatbank finns å andra sidan många utlandsfödda och långtidsarbetslösa som gärna vill börja arbeta men saknar arbetslivserfarenhet eller industrikompetens.

Läs mer på www.mynewsdesk.com